این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
مشق انتظار
شنبه, 22 میزان 1391 12:07

برنامه 14 میزان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 08 میزان 1391 14:58

برنامه 7 میزان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 01 میزان 1391 13:08

برنامه 31 سنبله 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 25 سنبله 1391 15:23

برنامه 24 سنبله 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 19 سنبله 1391 15:04

برنامه 17 سنبله 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 11 سنبله 1391 16:47

برنامه 10 سنبله 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 04 سنبله 1391 13:48

برنامه 3 سنبله 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 28 اسد 1391 17:06

برنامه 27 اسد 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 22 اسد 1391 16:32

برنامه 20 اسد 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
شنبه, 14 اسد 1391 15:48

برنامه 13 اسد 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 08 اسد 1391 17:10

برنامه 6 اسد 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
یکشنبه, 08 اسد 1391 17:08

برنامه 30 سرطان 1391

انتظار از دیر باز در نهاد بشر وجود داشته و اکثر آیین های مذهبی به موعود باور داشته و در انتظار برای نجات و رهایی خود توسط موعود می باشند. …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:39

مشق انتظار 1

طلوع ميکند آن آفتاب پنهاني ز سمت مشرق جغرافياي عرفاني دوباره پلک دلم مي پرد ، نشانه چيست ؟شنيده ام که مي آيد کسي به مهمانيمهدي موعود (ع) همچون روح …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:52

مشق انتظار2

صبح بی تو ، رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد بی تو حتی ، مهربانی حالتی از کینه دارد جغد بر ویرانه می خواند به انکار تو اما خاک …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:54

مشـق انتظار3

« بار خدایا ، آن جمال دل آرا و آن روشن جبین ستوده را به من بنما / دیدگانم را با یک نظر به سوی او بیارا / در فرج …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:55

مشق انتظار 4

گفتم : كه روي خوبت از من چرا نهان است ؟گفتا : تو خود حجابي ورنه رخم عيان است .گفتم : كه از كه پرسم ، جانا نشان كويت ؟گفتا …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:56

مشق انتظار 5

وقتی به او می اندیشی ، عطر یاسهای سفید را احساس می کنی که مشامت را نوازش می دهد . بخشنده است . با ناتوانان و مستمندان صمیمی و مهربان …
چهارشنبه, 17 میزان 1387 16:59

مشق انتظار 6

صداي بال ملائک ز دور مي آيد مسافري مگر از شهر نور مي آيد ستاره اي شبي از آسمان فرود آمد و مژده داد که صبح ظهور مي آيدبه نام …
یکشنبه, 21 میزان 1387 17:44

مشق انتظار 7

سلام بر تواي نجات بخش جهان ، سلام برتواي سرود رهايي ، سلام برتوای امید بی پناهان کاش روزي سينه ها درياي توفان خيز گرددکوچه از عطر عبوري ناگهان لبريز …
شنبه, 27 میزان 1387 18:13

مشق انتظار 8

کاش روزي سينه ها درياي توفان خيز گرددکوچه از عطر عبوري ناگهان لبريز گردد جان بگيرد لحظه ها مان از حضور آشنايت از نوايت وسعت هر سينه عطرآميز گرددديربازي است …