این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 12 سرطان 1395 15:58

نوزیع گوشت نذری به نیت جنایتکار معدوم

نوزیع گوشت نذری به نیت جنایتکار معدوم

تعدادی از بازرگانان شهر اربد در شمال اردن، چندین بستۀ گوشت نذری با اسم و عکس صدام، دیکتاتور عراق توزیع کردند.
به گزارش "سایت عربی 21" این افراد با ادعای "حمایت از فقرا"، عکسهای رنگی صدام را روی بسته های گوشت به اصطلاح نذری قرار دادند. 
همچنین موضوع قابل توجه این است که در پایین عکس دیکتاتور رژیم بعث عراق، از وی به عنوان "شهید" یاد شده بود!!
"رغد" دختر فراری صدام هم با یادداشتی در صفحه فیسبوک خود، از این اقدام آنها تشکری کرد.

منبع خبرگزاری جمهور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید