این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
جمعه, 21 حمل 1394 20:18

گفت و گوهای صلح دولت افغانستان با طالبان

مدتی است که بحث مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان مسلح در محافل سیاسی و خبری افغانستان در جریان است و امیدواری هایی هم در خصوص به نتیجه رسیدن این مذاکرات ایجاد شده است. در عین حال نگرانی هایی از سوی برخی از صاحبنظران و سیاستمداران افغان در رابطه با نقش پاکستان و امتیازی که می خواهد از این رهگذر بدست آورد، ابراز و هشدارهایی در این رابطه داده می شود.
گزارش حسینی
((مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان مسلح، در سایه امیدواری، ابهام و البته نگرانی است. دولتمردان افغانستان می گویند صلح با طالبان را به قیمت دستاوردهای سیزده سال گذشته و آزادی مردم معامله نخواهند کرد. آنان همچنان برقراری صلح و امنیت در کشورشان را ضرورتی اشد می دانند که باید بدست آورد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از زمانی که به قدرت رسیده به شدت بدنیال برقراری ارتباط و مذاکره با سران طالبان است، مذاکراتی که عده ای معتقدند در پس پرده آغاز شده و امیدواری ها این بار نسبت به گذشته به نتایج آن و برقراری صلح و امنیت بیشتر است.آقای غنی در اظهارات خود در مراسم گشایش مجلس شورای ملی پس از تعطیلات زمستانی هم بر این نکته تاکید کرد و گفت که تمام مردم افغانستان اعم از دولتی ها و غیر دولتی ها باید باهم در این مسیر گام بردارند.
در این میان اما ابهامات و نگرانی هایی هم وجود دارد. عده ای از کارشناسان می گویند گفت و گوهای صلح با طالبان واضح و آشکار نیست و مردم از جزئیات آن و اینکه چه امتیازاتی قرار است به طرف مقابل داده شود آگاه نیستند. تعدادی از سیاستمداران افغان هم که پاکستان را حامی و پشتیبان طالبان مسلح می دانند نسبت به صداقت آن کشور تردید دارند. چنانچه فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان گفته که پاکستان هنوز هم می‌کوشد تا در گفت‌وگوهای صلح از فریب و نیرنگ استفاده کند و رهبران حکومت وحدت ملی باید از این نکته آگاه باشند و اینکه گفت‌وگوهای صلح نباید به بهای امتیاز دادن به پاکستان باشد.حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان هم هشدار داده که در مذاکرات صلح با طالبان، دولت افغانستان نباید تسلیم خواسته های پاکستان شود.
تعدادی از صاحبنظران افغان معتقدند آقای کرزی طی سیزده سال حکومت، به عنوان رئیس جمهوری افغانستان در متن روابط با پاکستان و مذاکرات با مخالفان مسلح بوده و بهتر است حکومت جدید از تجارب وی در این راستا استفاده کند. ضمن اینکه پاکستانی ها هم به نوعی خود را ناگزیر می دانند که در برنامه صلح دولت افغانستان با طالبان مسلح همکاری کنند. سید مظفر دره صوفی کارشناس افغان: (( از معنای حرفهای حامد کرزی معلوم می شود که حکومت وحدت ملی و شخص اشرف غنی با آقای کرزی مشورت لازم را انجام ندادند یعنی از رفت و آمدهایی که میان افغانستان و پاکستان جریان داشته است حامد کرزی در جریان نیست. آنطور که حکومت افغانستان می گوید و مقامات نظامی پاکستان گفته اند پاکستانیها به این نتیجه رسیدند که ادامه خشونتها در افغانستان باعث می شود که پاکستان هم رو به خشونت آورد. از طرف دیگر حضور طالبان در افغانستان و پاکستان و سربرآوردن گروه دیگری به نام داعش وضعیت را برای پاکستان غیر قابل تحمل می کند به این معنا که طالبان در اختیار پاکستان بود و توسط این گروه می توانست منافع خود را تامین کند . پاکستانیها برای این که بتواننند به منافع خود دست پیدا کنند ناگزیرند که راه صلح با حکومت افغنستان را در پیش بگیرند و طالبان را برای میز مذاکره آماده کنند تا بتواند امتیازات خود را بدست آورند.
حالا مردم افغانستان که سال ها منتظر برقراری صلح و امنیت در کشورشان بوده اند باز هم چشم انتظار اقدامات منطقی دولتمردان کشورشان برای گام گذاشتن در مسیر صلح، آرامش و ثبات در افغانستان هستند.))
 
 کارشناسان:
سید قاسم مظفری
اشراق حسینی
     
 مساله گفت و گوهای صلح با طالبان مطرح است، بی تردید پاکستان هم که برخی از آن، به عنوان حامی طالبان یاد می کنند در این مساله نقش هایی دارد اما چه شده است که برخی مقامات سابق و فعلی دولت افغانستان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور سابق و فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان در رابطه با نقش پاکستان نگرانی خود را اعلام کرده اند و هشدار می دهند؟
مظفری
(( موضوع صلح از موضوعات بسیار مبهم، گنگ و پیچیده کشور افغانستان هست که سالهای مدیدی دولتمردان افغانستان به شمول خود جناب حامد کرزی تلاش داشتند که به نتایجی برسند ولی تا به امروز دستاورد قابل ملاحظه و محسوسی را نداشتند. پاکستان وعده هایی به دولت افغانستان داده است اما اکثر دولتمردان و چهره های مهم این مملکت اظهار نگرانی کرده اند که این نگرانیها بجا هست زیرا در مدت 13 سال گذشته دولت پاکستان همیشه وعده های ملایمی را برای افغانستان داده اند اما هیچ گاه وعده هایشان جامه عمل نپوشید. اینها در قضایای صلح افغانستان از روش صادقانه استفاده نمی کنند و به دنبال اهداف دراز مدت شان هستند .عده ای را برای میز مذاکره آماده می سازند ولی در کنارش گروه حقانی را مستثنی قرار داده اند . به همین ترتیب مسائلی در مورد داعش به وجود آمده است که ما هم بر این باوریم که در این جا پاکستانیها نقش خود را دارند تا از طرفی وارد قضایای صلح می شود و می خواهد امتیازاتی را از طریق صلح برای طالبان بدست آورد و از طرف دیگر هم همان ناامنیهای دوران طالبان وجود داشته باشد و ملت و مردم ما هیچ گاه به صلح و آشتی واقعی نرسد و صرفا امتیازات سیاسی خودشان را بگیرد و به تعدادی از اهداف استراتژیک خودشان برسد که ما هم از این ناحیه نگران هستیم .))
چرا در مذاکرات صلح که از سوی سران حکومت وحدت ملی در جریان است، به ایجاد یک راهبرد ملی و دقیق در این راستا تاکید می شود؟
اشراق حسینی
 (( پس از آمدن دولت وحدت ملی ،رئیس جمهور اشرف غنی مطرح کرد که تلاشهای صلح با طالبان از طریق پاکستان وارد مرحله جدید و حساس شده است .
فکر می کنم که گفتگوهای پشت پرده زمینه ای را به وجود آورده است که عده ای از رهبران و سیاستگران افغانستان واکنشهای خودشان را داشته باشند که دو نکته را جدی می  دانند . یکی  بحث مربوط به تحولات ملی و منافع جمعی افغانستان و سرنوشت تاریخی این کشور هست که نباید به صورت شخصی  به واسطه یک جمع کوچک نمایندگی شود بلکه باید اراده ملی پشت این طرحها باشد در غیر آن مشکل به صورتی دیگر ادامه خواهد یافت. نکته دوم این هست که هنوز تغییراتی در حوزه های مختلف ژئوپولوتیکی و امنیت منطقوی و همچنان تغییرات عمده در عرصه های مختلفی که بر صلح و جنگ اثرگزار هست به وجود نیامده است چطور می شود ما زمینه ای را فراهم کنیم که بیرون از ساختار ژئوپولوتیک، تحولات را به نفع افغانستان رقم بزنیم و این موضوع به دلیل این که پیچیدگیهای خاص خود را دارد بر اساس همین پیچیدگیها باید طرح دقیقتری وجود داشته باشد تا بر مبنای یک راهبرد مواجهه صورت بگیرد .))
رئیس مجلس سنای افغانستان گفت: گفت و گوهای صلح نباید به بهای امتیاز دادن به پاکستان انجام شود. آیا قرار است در این رابطه امتیازی به پاکستان داده شود؟ و این امتیاز یا امتیازات چه می تواند باشد؟
مظفری
(( یکی از حربه های دیرینه و قدیم دولتمردان پاکستان بخصوص آی اس آی پاکستان همین بوده است که از گروههای مخالف ما بخصوص طالبان به عنوان حربه استفاده کند تا به خواسته هایشان برسند و از دولت افغانستان امتیاز بگیرند که تا به حال توانستند بخاطر سرکوب لانه های اینها، امتیازات بزرگ و هنگفت اقتصادی را بدست بیاورند زیرا  پاکستان بدون گرفتن امتیاز وارد معامله نخواهد شد . امتیازات مهمی را از قبیل مسائل خط دیورند ، دخالت و نظارت بر امور سیاست گزاریهای دولت و تربیت و آموزش نیروهای نظامی از اهدافی هست که اینها در سر می پرورانند و بدون هدف هیچگاه در راستای آمدن صلح به افغانستان کمک نخواهند کرد.))
تعدادی از صاحبنظران معتقد هستند که اگر هم طالبان به برنامه صلح دولت افغانستان بپیوندند باز هم پاکستان گروه دیگری را مانند طالبان پرورش داده و برای برهم زدن امنیت به افغانستان اعزام خواهد کرد تا به اهداف خود برسد، چنانچه از همین حالا زمزمه های ظهور و بروز گروه داعش در افغانستان به گوش می رسد. چقدر امکان این مساله وجود دارد؟
 اشراق حسینی
(( طالبان یک سازمان منسجم واحد نیست که در بخشهای نظامی و سیاسی از استقلال برخوردار باشند و از سویی جریانهای دیگری مثل جریان حکمتیار و  حقانی و غیره هم وجود دارد و البته  به تناسب ضعف طالبان در تحولات نظامی و سیاسی پدیده دیگری  به نام داعش در حال ظهور کردن هستند یعنی روشهای سوخته طالبان برای آوردن صلح در افغانستان چندان موثر واقع نخواهد شد کما این که مجموعه های تندرو و آسیب ناپذیر طالبان پرچمهای سفیدشان را پایین می کنند و پرچمهای سیاه را بالا می کنند که قابل تامل و تشویش هست . دولت افغانستان باید برای این پیچیدگیهای امنیتی راهبردی داشته باشد در غیر آن از یک بحران به بحرانی دیگر می رود.))
 نگرانی های شخصیت های افغان در مورد برنامه صلح با طالبان و نقش پاکستان همچنان وجود دارد، حامد کرزی رئیس جمهوری سابق هم گفت اگر افغانستان در گفت و گوهای صلح تسلیم خواسته های پاکستان شود حکومت وحدت ملی افغانستان از هم می پاشد. آیا چنین به نظر می رسد که این حکومت به امتیازخواهی های پاکستان تن بدهد؟
مظفری
(( ما نمی توانیم نقش این گروهها و شخصیتها را نادیده بگیریم .جناب اشرف غنی تنها کسی هست که در جریان این گفتگوها قرار دارد و دکتر عبدالله اظهار بی اطلاعی می کند و دولت وحدت ملی و اکثریت جناحها هم در جریان دقیق قضایا نیستند . اکثراعضاء دولت وحدت ملی خواهان پیشرفت قضایای صلح هستند و در این راستا باید با مردم و ملت مشورت صورت بگیرد و به شکل واضح و روشن گامها برداشته شود که همه در جریان قرار بگیرند . کارها فعلا به شکل مخفیانه به پیش می رود که ملت و مردم ما و چهره ها و شخصیتهایی که در سرنوشت افغانستان نقش داشتند اینها در جریان نیستند.))
در بحث گفت و گوهای صلح، این بار از طرف برخی مقامات طالبان هم ابراز امیدواری هایی در خصوص به نتیجه رسیدن گفت و گوها می شود، عده ای هم می گویند حالا که طالبان ضعیف شده اند و دیگر توان مقابله با دولت را ندارند بدنبال صلح هستند. از سوی دیگر تعدادی از آنان هم به گروه داعش پیوستند یا نام خود را از طالبان به داعش تغییر دادند و در عین حال مساله اختطاف مسافران از جاده توسط گروه های مسلح پیش میاید، این مسایل چه تحلیلی می تواند داشته باشد؟:
اشراق حسینی
((  از یک طرف ندای صلح را در شرایطی مطرح می کنند که ضعیف شدند و از طرف دیگر با تغییر چهره و سیستم عده ای آمدند و پرچمهای سیاه را بلند کردند.  فکر می کنم که پایین کردن مسافران مسیر قندهار – زابل یکی از معماهایی هست که می شود رمز گشایی کرد به این معنا که طالبان از یک طرف 
می خواهند امتیاز سیاسی بگیرند و از طرف دیگر با تغییر شیوه می خواهند تاثیرات نظامی خود را بر تحولات وارد کنند . رابطه طالبان با القاعده و تروریستهای خارجی وهمچنان ظهور داعش چیزهایی هست که به ما کمک می کند برای این که در برابر نا امنیهایی که به وجود آمده است دقت بیشتری داشته باشیم.))
این که از حضور نیروهای داعش در افغانستان صحبت می شود و این که ممکن است طالبان بالاخره به داعش تبدیل شوند چقدر می تواند جدی باشد؟ حتی گفته می شود اگه طالبان هم نباشند این گروه امنیت را بر هم خواهد زد. اگر چنین برنامه ای وجود داشته باشد برخورد مردم و دولت افغانستان با مخالفین مسلحی که خلاف برنامه صلح عمل کنند چگونه خواهد بود؟:
 مظفری
(( در کشور ما داعش یک بحث بسیار پیچیده هست و من رد نمی کنم و به این باور هستم که چهره هایی انگشت شمار آمده اند که برنامه های داعش را در کشور ما رهبری کنند.چهرهای انگشت شماری هست که با داعشیها همگام و همکار هستند و مابقی همان طالبان قسم خورده گذشته هستند که وسیله دست گروههای استخباراتی منطقه بودند و هستند . ما معتقدیم نگرانیهای ملت و مردم ما از همین ناحیه هست که ممکن است برای صلح با طالبان وارد مذاکره شوند و امتیازات سیاسی را بگیرند و در بدنه نظام ما وارد شوند و در امورات داخلی ما سهیم شوند. داعشیها همان نقشی را که طالبان بازی می کردند  را بازی می کنند که  صلح و امنیت به کشور ما بازگردد . اما کشور ما ترس و هراسی از گروه داعش ندارد زیرا در گذشته طالبانی بدتر از اینها را تحمل کردند و کشور افغانستان با همان شدتی که با طالبان مبارزه کرد داعشیها را بر زمین خواهند زد و گروه داعش هیچگونه دستاوردی در کشور ما نخواهد داشت.))

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید