این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 11 جوزا 1394 11:08

دلایل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان

دلایل تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان

 

 

 

بر اساس قانون اساسی افغانستان پارلمان جدید این کشور باید در اول سرطان یعنی دقیقاً یک ماه بعد کار خود را آغاز کند و این در حالی است که تاکنون مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی هم آغاز نشده است و بعید است انتخابات به این زودی ها برگزار شود. مشکلات امنیتی در مناطق مختلف افغانستان هم مزید بر علت شده تا رغبتی برای برگزاری انتخابات از سوی دولت وجود نداشته باشد. در رابطه با اصلاحات کمیسیون انتخابات هم که مورد توافق رهبران حکومت وحدت ملی قرار گرفته بود، اقدام خاصی صورت نگرفته است. نگرانی ها در رابطه با چگونگی و زمان برگزاری انتخابات پارلمانی پیشتر یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخاباتافغانستان را به پارلمان کشاند. اما اوگفت که فرصت برگزاری سومین انتخابات پارلمانی درزمان پیشنهاد شده از دست رفته است. به گفته نورستانی،کمیسیون انتخابات یازدهم میزان ۱۳۹۴را به عنوان روز برگزاری انتخابات مجلس بهحکومت وحدت ملی پیشنهاد کرده ولی حکومت به این پیشنهاد پاسخی نداده است.
رئیس کمیسیون انتخابات افزود که با قطع کمک‌های خارجی، ۸۵۰کارمند تخنیکی اینکمیسیون وظایف خود را از دست خواهند داد که به گفته او بدون آنها برگزاریانتخابات شفاف دشوار خواهد بود.
نهادهای ناظر انتخابات، ثبات سیاسی آینده‌ی افغانستان را وابسته بهآغاز بی درنگ اصلاحات انتخاباتی و روشن شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی می‌دانند.
شماریدیگری از این نهادها هم کم کاری حکومت را در راستای اصلاحات انتخاباتیبرخاسته از اراده‌ای ضعیف برای اصلاحات در بخش انتخابات می‌دانند.
به تازه گی نهادهای جهانی و کمک کنندهروند انتخابات افغانستان هشدار داده‌اند که در صورت آغاز نشدن اصلاحاتانتخاباتی و روشن نشدن زمان برگزاری انتخابات، کمک‌هایشانرا به روند انتخابات قطع خواهند کرد.
کارشناسان
داکتر جعفر مهدوی عضو پارلمان افغانستان
عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه
قاسم مظفری ، کارشناس مسایل سیاسی
..........................................................................................
داکتر جعفر مهدوی عضو پارلمان افغانستان در رابطه با حضور آقای نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات در مجلس و پاسخ های او به سوالات نمایندگان و همچنان نظر این عضو مجلس در خصوی راه های برگزاری بهتر انتخابات پارلمانی و چگونگی عملکرد دولتمردان می گوید:
((حرفهای جدید نبود، تمام صحبتها را از طریق رسانه ها و آدرسهای مختلف شنیده بودم.بعد از انتخابات جنجال برانگیز و پر مناقشه ای که برگزار شد این اولین بار بود که رئیس کمیسیون انتخابات در صحن علنی پارلمان حضور پیدا می کرد و طبعا به همین دلیل با واکنش تعدادی از وکلا مواجه شد؛ هر مکانیزمی که بتواند شفافیت و نظارت مردم را افزایش دهد و به روند برگزاری انتخابات سالم و شفاف کمک کند می تواند بسیار موثر باشد. فکر می کنم باید یک راه منطقی و مبتنی بر قانون و مبتنی بر واقعیتهای موجود با جامعه افغانستان پیدا شود ، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید نقاط ضعف و قوت را شناسایی نماید.))
جناب نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات بیشتر نبود بودجه و مشکلات مالی را از موانع برگزاری انتخابات پارلمانی ذکر کرد. به نظر می رسد که دولت هم تمایل چندانی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در شرایط فعلی ندارد:
عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه
(( مشکل اقتصادی و فشارهایی که فعلا در دولت افغانستان هست در تمام عرصه ها محسوس هست و در قسمت پارلمان و مسئله انتخابات سوء ظن نسبت به کمیسیونهای انتخابات هنوز حل نشده است که مورد اطمینان هردو جناح باشد. متاسفانه در افغانستان دو جناح جناب اشرف غنی و جناب عبدالله می خواهند نفوذ سیاسی خود راهمدرپارلمان، هم در میان دولت داشته باشند. این ها با پاکستان هم یک پیمان امنیتی و استخباراتی امضاء کردند که در این پیمان هم کشمکشهای زیادی از طرف دو تیم وجو دارد که می خواهند از این پیمان بهره برداری کنند. اینها می خواهند در پارلمان هم به نفع خود اعمال نفوذ کنند لذا در کمیسیون هم فشارهایی وارد کردند که تعداد معینی را شامل تیمهای کمیسیونها بسازند.))
مطابق با قانون، پارلمان جدید باید اول سرطان کار خود را آغاز کند که چنین نخواهد شد. موانع این مساله چیست و پیامدش چه خواهد بود؟
مظفری
(( اگر قانون رعایت می شد و کمیسیون انتخابات درست به وظیفه شان عمل می کردیک ماه دیگر کار انتخابات پارلمانی مان به پایان می رسید و یا آغاز می شد . دولت ما که در فرآیند تفاهم سیاسی به وجود آمد و کمیسیون انتخاباتی هم بر اساس قانون اساسی باید به وظیفه شان عمل می کردند که نکردند و قضایا را به این جا کشاندند و حالا هم نمی توانیم انتخابات پارلمانی خود را برگزار کنیم. یقینا بعد از یک ماه وکلا و نمایندگان ملت از صلاحیت قانونی برخوردار نیست و عملکرد این پارلمان بر اسا س قانون اساسی غیر قانونی خواهد بود.))
تعدادی از کارشناسان علاوه بر مشکلات مالی که از سوی کمیسیون انتخابات مطرح شد نبود امنیت و چالش های امنیتی در ولایات مختلف را از دلایل عمده تاخیر و تعلل در برگزاری انتخابات پارلمانی می دانند.
فانوس
(( مسئله امنیت در افغانستان مربوط به داخل دولت یا تیمهای که درداخل دولت هستند به هیچ وجه نیست. در افغانستان فعلا پاکستان نفوذ بسیار زیادی در پارلمان دارد وخصوصا بعد از این در استخبارات افغانستان هم اعمال نفوذ می کند و در پارلمان افغانستان هم همیشه سروصداهایی هست که افراد مشخصی کاملا به نفع پاکستان ادعا می کنند و حتی تفرقه هایی را ایجاد می کنند. مردم می دانند که کلید امنیت به دست کشورهای غربی و کسانی که در افغانستان سرمایه گزاری کردند هست و حتی پیمان استراتژیک با آمریکا هم یک نوع ضربه زدن هست و آمریکا به هیچ صورت بعد از امضای این پیمان هم نتوانست امنیت را در افغانستان تامین کند.)
بحث اصلاحات در کمیسیون انتخابات افغانستان هم از مدت ها قبل مطرح بوده است و در توافقنامه حکومت وحدت ملی نیز مور تاکید قرار گرفته است این اصلاحات چقدر ضرورت دارد و باید چگونه صورت بگیرد و چه اقدامات دیگری باید انجام شود که مشکلات و چالش های انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات پارلمانی تکرار نشود؟
مظفری
(( دولتمردان حکومت وحدت ملی بر اساس تعهدات و شعارهایی که داشتند اصلا عمل نکردند .در پیمانی که امضاء کردند یکی از شروطش همین بود که بعد از استقرار حکومت وحدت ملی کمیسیون انتخابات باید به رسمیت اصلاحات برود که 8 یا 9 ماه می گذرد ولی هنوز کمیسیون انتخاباتی به وجود نیامده است. مطلب بسیار مهم اراده دولتمردان حکومت وحدت ملی هست به این معنا که هرگاه اینها بخواهند ما یک انتخابات پارلمانی سالم داشته باشیم و یک پارلمان قناعت بخش و قانونمند را داشته باشیم ؛لازمه این کار در قدم اول این هست که ما توزیع تذکره الکترونیکی را سازمان بدهیم ولی فکر می کنم که اراده ای برای برگزار کردن انتخابات سالم پارلمانی وجود ندارد و در پشت پرده دستهایی هست که می خواهند این وطن را به بحران بکشانند. ما از دولتمردان خواهان این هستیم که هرچه زودتر برای رفع مشکلات از کارهای خودشان دست بردارند و عملا وارد عمل شوند.))
تعدادی از کارشناسان می گویند که اراده قوی برای برگزاری انتخابات پارلمانی در افغانستان از سوی دولت هم وجود ندارد این مساله از کجا ناشی می شود؟
فانوس
(( اراده ضعیف ناشی از قدرت ضعیف است . ما فعلا یک قدرت متمرکز در افغانستان نداریم واینها در پشت پرده تضادها را حفظ می کنند زیرا جنگ منافع همیشه ادامه دارد و در سیاست جز منافع چیز دیگری مطرح نیست. سازشهای اینهابخاطر تقسیم قدرت بوده است و یقینا که تقسیم قدرت در افغانستان بسیار پیچیده هست زیرا هر تیم از آدرس قومی یا مذهبی حضور یافته است . هرکدام از اینها امتیاز می خواهند لذا هر دو تیم درگیر تقسیم قدرت در میان خود هستند مثلا در آخرین تحلیل اگر فکر کنیم بین آمریکا و پاکستان و شاید روسیه و چین در پشت پرده شاید امکاناتی را بدست آورند و کمک هایی را بگیرند . همه اینها مردم را متوجه می سازد که به نحوی باید همسایه ها را راضی نگه دارند همانطور که در داخل کشور تیمهای مشخص و معینی را باید راضی نگه دارند لذا این امر مسئله افغانستان را پیچیده می سازد.))
کشورهای کمک کننده اعلام کردند که در صورت وارد نشدن اصلاحات در کمیسیون انتخابات و ارائه نشدن جدول زمانی انتخابات پارلمانی کمک های خود را به کمیسیون انتخابات قطع می کنند. از طرف دیگر ناامنی هم در نقاط مختلف ایجاد مشکل کرده است آیا نمی شود که برنامه تامین امنیت و مقدمه سازی برای تامین امنیت همزمان پیش رود؟
مظفری
(( وضعیت فعلی مشابه با وضعیت دوران برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هست. در دوران انتخابات ریاست جمهوری، ارگانهای وابسته به مقامات دولتی راضی نبودند که امنیت و ثبات در کشور ادامه پیدا کند و در تمام نقاط کشور به نا امنی دامن زدند تا پروسه انتخابات برگزار نشود تابگویند امنیت وجود ندارد و انتخابات برای یک یا دو سال دیگر به تعویق بیفتد. اساس برنامه به همین شکل بود که انتخابات را به بحران کشاندند و فعلا عین موضوع هست. نیروها و مقامات دولتی و حتی وکلا هم در این نا امنیها دست دارند تا وضعیت امنیت در ولایات و تمام نقاط کشور تامین نباشد تا زمینه برای انتخابات پارلمانی مساعد نباشد بنابراین باز هم دستهای داخلی و خارجی در پشت پرده هست که وضعیت را رو به وخامت ببرند.))
با توجه به ضرورت تشکیل پارلمان جدید و نیاز به تامین امنیت در افغانستان دولتمردان افغان چطور باید عمل کنند تا شرایط برای رسیدن به این ملحوظات فراهم شده و اوضاع این کشور بهبود پیدا کند؟
مظفری
(( امیدوار هستیم که دولتمردان دولت وحدت ملیتدابیر عملی را برای برگزاری انتخابات پارلمانی روی دست بگیرند و برای بهبود وضعیت امنیتی کشور تلاش کنند تا امنیت به کشور ما برگردد همچنین کشورهایی که میانجیگری می کنند در آوردن صلح به ما کمک میکنند ،امیدوارهستیم که اینها در گفتار و عملکردشان صادق باشند و دست از ایجاد تشنج بیشتر در وطن ما و دست از جنگ افروزی بردارند تا ما در آینده های نزدیک شاهد ثبات و امنیت در کشور باشیم و بتوانیم زمینه هایی را برای برگزاری انتخابات مساعد بسازیم و امیدواریم که دولتمردان ما دست ازاختلافات بردارند تا بیش از این شاهد وضعیت نا بسامان کشور نباشیم.)) 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید