این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 22 سرطان 1391 16:11

سنگ کلیه

قسمت اول قسمت دوم
شنبه, 24 سرطان 1391 12:22

مشروبات الکلی

قسمت اول قسمت دوم
یکشنبه, 25 سرطان 1391 11:26

کیسه صفرا(2)

قسمت اول قسمت دوم
دوشنبه, 26 سرطان 1391 12:08

پانکراتیت

قسمت اول قسمت دوم
صفحه57 از57