این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 28 جدی 1387 18:08

نگاه و نظر 6 28 /10/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان همراه با …
یکشنبه, 06 دلو 1387 14:50

نگاه و نظر 5 /11/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان همراه با …
یکشنبه, 13 دلو 1387 13:40

نگاه ونظر 12/11/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان همراه با …
شنبه, 19 دلو 1387 18:03

نگاه ونظر 19/11/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان همراه با …
شنبه, 26 دلو 1387 19:47

نگاه و نظر26/11/1387

***طی مراسمی که به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل برگزار شد، مالکی سفیر ایران در کابل ،رمز پیروزی انقلاب را رهبری و انسجام مردم ایران …
شنبه, 03 حوت 1387 20:00

نگاه ونظر 3/12/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان خواهیم داشت. …
شنبه, 10 حوت 1387 22:18

نگاه ونظر 10/12/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان خواهیم داشت. …
یکشنبه, 18 حوت 1387 17:43

نگاه ونظر 17/12/1387

در سری مجموعه نگاه ونظرمروری داریم براهم رویدادهای اجتماعی افغانستان در هفته ای که گذشت و همچنین در خلال خبرهای هفته، گزارش هایی از نقاط مختلف افغانستان خواهیم داشت. *** …
یکشنبه, 25 حوت 1387 16:40

نگاه ونظر 24/12/1387

در این قسمت از برنامه نگاه و نظر مروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان *** طی مراسمی از میلاد پیامبر گرامی اسلام ، حضرت محمد مصطفی (ص) در نقاط …
شنبه, 22 حمل 1388 22:35

نگاه و نظر 21/1/1388

دراین قسمت با مهم ترین تحولات اجتماعی - فرهنگی افغانستان همراه با اظهارات مسئولین و گزارش های خبرنگاران رادیو دری در نقاط مختلف افغانستان همراه خواهید بود.*** رئیس جمهور افغانستان …
یکشنبه, 30 حمل 1388 18:57

نگاه و نظر 28/1/1388

در این قسمت از مجموعه نگاه و نظر مروری داریم بر اهم رویدادهای اجتماعی افغانستان *** چنانچه در جریان هستید چندی است که قانون احوال شخصیه اهل تشیع در افغانستان …
صفحه10 از10