این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 21 قوس 1394 16:51

جایگاه (19 قوس 1394)

شنبه, 21 قوس 1394 16:49

جایگاه (18 قوس 1394)

پنج شنبه, 19 قوس 1394 09:42

جایگاه (17 قوس 1394)

سه شنبه, 17 قوس 1394 15:13

جایگاه (16 قوس 1394)

دوشنبه, 16 قوس 1394 09:16

جایگاه (15 قوس 1394)

دوشنبه, 16 قوس 1394 08:52

جایگاه (14 قوس 1394)

پنج شنبه, 12 قوس 1394 18:50

مقاومت (12 قوس 1394)

پنج شنبه, 12 قوس 1394 15:22

مقاومت (11 قوس 1394)

سه شنبه, 10 قوس 1394 19:03

مقاومت (10 قوس 1394)

سه شنبه, 10 قوس 1394 18:59

مقاومت (9 قوس 1394)

دوشنبه, 09 قوس 1394 09:45

مقاومت (8 قوس 1394)

شنبه, 07 قوس 1394 18:55

مقاومت (7 قوس 1394)

پنج شنبه, 05 قوس 1394 18:17

مشورت (5 قوس 1394)

- مشورت در ضرب المثل ها - جمع بندی
پنج شنبه, 05 قوس 1394 15:18

مشورت (4 قوس 1394)

- نقش مشورتی رسانه ها - حکومت و مشوره خواهی ازمردم
پنج شنبه, 05 قوس 1394 14:40

مشورت (3 قوس 1394)

- با چه کسانی مشورت کنیم؟ - مشاره های نمایشی - مشارین با اهداف خاص
سه شنبه, 03 قوس 1394 09:39

مشورت (2 قوس 1394)

- رابطه مشورت و اطمینان - رابطه مشورت با توکل - مشورت های افراطی
دوشنبه, 02 قوس 1394 09:25

مشورت (1 قوس 1394)

- مشورت از نگاه دین -اول مشورت بعد استخاره - ویژگیهای مشورت - آیا برای مشورت هم مشورت لازم است؟
شنبه, 30 عقرب 1394 18:49

مشورت (30 عقرب 1394)

-زندگی مجموعه ای از مشکلات -نعمت استفاده از فکر دیگران - چقدر به مشورت اهمیت میدهید؟ - فرق مشورت با نصیحت
پنج شنبه, 28 عقرب 1394 18:58

حرکت های مردمی (28 عقرب 1394)

پنج شنبه, 28 عقرب 1394 18:18

حرکت های مردمی (27 عقرب 1394)