این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 26 عقرب 1394 20:35

حرکت های مردمی (26 عقرب 1394)

سه شنبه, 26 عقرب 1394 20:23

زعفران (25 عقرب 1394)

سه شنبه, 26 عقرب 1394 17:53

زعفران (23 عقرب 1394)

شنبه, 23 عقرب 1394 17:32

بالا و پایین (21 عقرب 1394)

- هر بالایی یک پایینی دارد - نگاه به بالا_ نگاه به پایین
پنج شنبه, 21 عقرب 1394 17:45

بالا و پایین (20 عقرب 1394)

- میل انسان به صعود - ما ز بالاییم و بالا میرویم (فطرت انسان) - همت بالا
سه شنبه, 19 عقرب 1394 18:44

بالا و پایین (19 عقرب 1394)

-قواعد پایین به بالا و بالا وپایین -لزوم رعایت قواعد -غفلت و سقوط --تلاش و صعود بلندی بیجا  
سه شنبه, 19 عقرب 1394 17:18

بالا و پایین (18 عقرب 1394)

-چهره پایین از بالا -نمای بالا از پایین -کار نردبام یا زینه
دوشنبه, 18 عقرب 1394 12:38

بالا و پایین (17 عقرب 1394)

-افغانستان کشوری دارای کوه ها و دره ها -زندگی،مجموعه ی بالا و پایین ها -بالا و پایین دو پدیده کاملا نسبی
دوشنبه, 18 عقرب 1394 12:16

بالا و پایین (16 عقرب 1394)

-دو جهت است نسبت به ما -لازمه ی هم هستند  
شنبه, 16 عقرب 1394 16:23

دانشجو (14 عقرب 1394)

جمع بندی موضوع دانشجو دنیای دانشجویی و مشکلات آن (مصاحبه با یک دانشجوی افغان)
شنبه, 16 عقرب 1394 15:44

دانشجو (13 عقرب 1394)

دانشجو و دغدغه درس و تحقیق دانشجو ومساله تولید علم به دور از افکار بیگانه
شنبه, 16 عقرب 1394 15:34

دانشجو (12 عقرب 1394)

دانشگاه و دانشجو دانشجو با هدف تحصیل و بعد خدمت و رفاه انتخاب آگاهانه دانشجو
سه شنبه, 12 عقرب 1394 12:16

دانشجو (11 عقرب 1394)

بایدهای فضای دانشجویی (قداست-اهمیت اجتماعی-برخورد کاربردی و ارزشی) تامین مالی و ذهنی اساتید
سه شنبه, 12 عقرب 1394 10:18

دانشجو (10 عقرب 1394)

دنیای یک دانشجو (آرزو-برنامه-مشکلات) دانشجو نه گرویده قدرت و سیاست است و نه بیخبر از درد جامعه  
سه شنبه, 12 عقرب 1394 09:32

دانشجو (9 عقرب 1394)

دانشجو کیست؟(تعریف کلی و عینی) سرو کار ما با دانشجو (سببی-نسبی-دور-مرتبط) اهمیت صحبت درباره دانشجو  
صفحه10 از10