این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 16 حوت 1394 12:55

سوگند ها در تاریخ افغانستان معاصر

Media

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید