این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 17 سنبله 1394 13:08

شستشوی مغزی بزرگترین آفتی است که از دل آن انفجاری و تروریست بیرون می آیند

 شستشوی مغزی بزرگترین آفتی است که از دل آن انفجاری و تروریست بیرون می آیند

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201509/201509080638473770.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید