این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 17 سنبله 1394 13:22

تروریسم مار هفت سری است که سر در آخر امپریالیسم و ارتجاع دارد

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201509/201509071429103158.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید