این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 21 جدی 1394 10:45

پیش به سوی ....؟

شبکه اطلاع رسانی افغانستان در کاریکاتور 21 دیماه خود با کاریکاتور زیر مخاطبانش را به فکر و تامل دعوت کرده است

http://files.afghanpaper.com/newsfiles/201601/201601110530304256.jpg

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید