این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 14 قوس 1389 21:22

رنگین کمان یکی از شگفتیهای آفرینش

رنگین کمان ، کمان رستم و یا قوس و قزح، یکی از پدیده های شگفت آفرینش است. در سراسر تاریخ، بشر همیشه شیفته رنگین کمان بوده است. رنگین کمان قوسی شکل با رنگهای مختلف، همیشه موضوع آوازها، شعرها، داستانها و اسطوره ها بوده است. برای کشف راز رنگین کمان اول باید کشف کنیم که آب و نور چگونه با هم کار می کنند تا یک کار هنری به نام رنگین کمان به وجود آورند.
رنگین کمان ها نور هستند. شما نمی توانید آنها را لمس کنید و نمی توانید به پشت آنها برسید. آنها تنها در چشمهای ما به وجود می آیند و گاهی هم در عکسهایی که آدمها از آنها می گیرند وجود دارند.
براستی ، رنگین کمان چگونه شکل می گیرد ؟
نور، همه رنگهایی که ما می توانیم ببینیم دارد. رنگهای بنفش و نیلی در یک انتهای طیف و نارنجی و سرخ در انتهای دیگر طیف هستند. یک رنگین کمان ، نور قابل مشاهده ای است که به هفت رنگی که ما می بینیم شکسته شده است. این هفت رنگ عبارتند از بنفش، نیلی، آبی، سبز، زرد، نارنجی و سرخ.
باید سه چیز اتفاق بیفتد تا ما رنگهای یک رنگین کمان را ببینیم. اول این که خورشید باید بدرخشد. دوم این که خورشید پشت سر ما باشد و سوم این که باید قطرات آب در هوا، در جلوی ما باشد. به این ترتیب نور خورشید به قطرات آب می تابد، قطرات آب که مثل منشور ریزی عمل می کنند نور را خم می کنند یا می شکنند و به رنگهایش تجزیه می کنند.
با شکل گیری یک رنگین کمان، در واقع شعاعهای نور دو بار خم می شود. یک بار هنگامی که شعاعهای نور وارد قطرات آب می شوند و سپس در پشت قطرات منعکس می شوند و دوباره خم می شوند. این در شرایطی است که قطرات آب وجود دارد. هر قطره تنها یک رنگ نور را منعکس می کند. بنابراین باید قطرات آب خیلی زیادی وجود داشته باشد تا یک رنگین کمان کامل تشکیل شود. شما واضح ترین رنگین کمان ها را موقعی می بینید که قطرات آب بزرگ هستند که معمولاً درست بعد از یک باران تند است.
آسمان، ابر، باران و آفتاب ... همه و همه نشانه های قدرت و عظمت الهی هستند تا جلوه های زیبا مانند رنگین کمان را به نمایش گذارند. بی شک هیچ قدرت دیگری جز اراده الهی قادر به نمایش چنین پدیده زیبا و چشمگیری نیست .
زیبایی و زیبا دوستی خداست که می تواند شگفتیهای بی نظیر بیافریند. اغلب رنگین کمان موقعی دیده می شود که هم باران می‌بارد و هم خورشید می‌تابد و ما نیز بین این دو قرار گرفته‌ایم. یعنی خورشید باید از پشت سر ما بتابد و باران هم در جلوی روی ما ببارد. در این حالت نور خورشید از پشت سر ما به قطرات باران می‌رسد، این قطرات نور را تجزیه کرده و آن را به شکل نوارهای رنگین درمی‌آورند. برای وقوع این پدیده، خورشید، چشم ناظر و وسط قوس رنگین کمان باید هر سه در یک امتداد مستقیم قرار گرفته باشند. پس اگر خورشید در آسمان خیلی بالا باشد، هرگز چنین خط مستقیمی درست نمی‌شود، از این رو رنگین کمان را تنها در صبح زود و یا موقع عصر می‌توان دید.
اما چرا رنگین کمان ها نیم دایره ای هستند؟
رنگین کمان ها به صورت نیم دایره هستند. چون موقعی که یک قطره باران نور را خم می کند، نور از قطره باران در زاویه 40 تا 42 درجه نسبت به زاویه ای که وارد قطره باران شده، خارج می شود.
بنفش و نیلی در زاویه 40 درجه خم می شوند و نارنجی و سرخ در زاویه 42 درجه خم می شوند. در نتیجه تنها ستونهای نوری که شما می بینید از قطرات بارانی هستند که 40 تا 42 درجه از سایه سر شما دور هستند. این به رنگین کمان، ظاهر قوسی شکل می دهد.
رنگین کمان ها پایانی ندارند. معمولاً دایره کامل آنها را نمی بینیم. چون که خط افق زمین در مسیر قرار می گیرد. اما اگر خورشید در آسمان خیلی پایین باشد، یا درست قبل از غروب خورشید یا درست بعد از طلوع خورشید، رنگین کمان تشکیل شود ما می توانیم نیمی از یک دایره را ببینیم. هرچه خورشید در آسمان بالاتر باشد ما میزان کمتری از رنگین کمان را می بینیم.
تنها راه برای این که یک دایره کامل رنگین کمان را در آسمان ببینیم این است که بالای قطرات باران باشیم و خورشید در پشت ما باشد. به این ترتیب به عنوان مثال باید از یک طیاره به قطرات نگاه کنیم.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید