این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هلمند افغانستان از کشته شدن "ملاعبدالرحیم" والی خودخوانده گروه طالبان در این ولایت خبر داد.
وزارت امور خارجه افغانستان اقدام پاکستان در ایجاد تأسیسات و گذرگاه مرزی در مرز تورخم را محکوم کرد.
"عبدالقادر بلوچ" وزیر امور ایالتی و مرزی پاکستان اعلام کرد که زمان بازگشت پناهندگان افغان از پاکستان به کشورشان فرارسیده است.
رئیس اداره ملی استاندارد افغانستان اعلام کرد که تحقیقات جدید این اداره نشان می دهد میزان سرب موجود در مواد نفتی وارداتی بسیار اندک است و خطری متوجه بهداشت مردم …
صفحه431 از431