این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.

دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با تروریست پروری در منطقه را از اولویتهای مهم در مبارزه با تروریسم دانست.

اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرد، مواد بکار رفته در انفجار دو روز گذشته در میان تظاهرات کنندگان جنبش روشنایی در کابل فقط در اختیار دولت‌ها قرار دارد.

رئیس جمهور افغانستان، روابط کشورش با پاکستان را چالشی بزرگ تر از طالبان و القاعده توصیف کرد.

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای جنایت گروه های تروریستی در پایتخت افغانستان را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه مصر حمله تروریستی در کابل را محکوم کرد.