این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
حدود 30 نظامی واحد گارد ملی ایندیانا در شهر "گری" آمریکا به ولایت‌های قندهار و پروان افغانستان اعزام می‌شوند.
نیروهای امنیتی قوانین منع عبور و مرور را بار دیگر از صبح امروز در 'آنانتانگ'،' کولگام'،' پولواما' و ' شوپیان ' در جنوب کشمیر و سرینگر به اجرا گذاشتند.

۵ نظامی آمریکایی در ولایت ننگرهار زخمی شدند.

خطیب نماز جمعه تهران ،دولت افغانستان و سازمانهای بین المللی را پاسخگوی قصور خود در ایجاد امنیت و فراهم کردن آرامش برای ملت ستمدیده افغانستان دانست.
پاکستان دروازه مرزی تازه احداث شده خود در گذرگاه مرزی تورخم با افغانستان را رسما افتتاح کرد .