این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
وزیر امور خارجه ایران در دیدار با رئیس مجلس گینه کوناکری گفت: روابط سیاسی و پارلمانی ایران با گینه کوناکری در سطح بسیار خوبی است.

دبیر کل سازمان ملل با وزیر امور خارجه ترکیه درباره کودتای نافرجام در این کشور تلفنی گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه سوریه، هدف انفجارهای تروریستی در سوریه را تلاش برای به شکست کشاندن دور جدید مذاکرات صلح ژنو برای حل بحران سوریه اعلام کرد.

در حالی که گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل را برعهده گرفته است اما نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان از تأیید این اخبار خودداری کرد.

سفیر پاکستان در کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری قبلی افغانستان دیدار کرد.