این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 07 سرطان 1395 14:09

بررسی مطبوعات 7 سرطان

امام عدالت را شهید کردند عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انصار است که درآن چنین آمده است:

امروز، روز ماتم و حزن و اندوه است. شهادت مولایی است كه پیامبر اكرم (ص) وجود مقدسش را امیرالمومنین و رهبر سفیدچهرگان عالم خطاب فرمودند. آقایی كه حتی یك ساعت از زندگانی پاك و مطهرش در شرك و جهالت و بت‌پرستی سپری نگشت و همواره می‌فرمود من صدیق اول و فاروق اكبرم. در شش سالگی به پیامبر(ص) ایمان آورد و در سیزده سالگی هنگام آشكار شدن بعثت رسول گرامی اسلام، توحیدش آشكار گردید و در شصت و سه سالگی مظلومانه و غریبانه در حالی‌كه به بلندای تاریخ جهالت و گمراهی اعراب، رنج و سختی و مشقت تحمل كرده بود، چشم از جهان فرو بست.

 

انصار می افزاید:

جرج جرداق نویسنده سرشناس مسیحی لبنانی در وصف امیرالمومنین می‌گوید: علی بن ابیطالب (ع) فرمول كیهانی بی‌مانند برای تفكر انسانی برگرفته از قوانین ثابت است كه زمان و مكان از جوهر آن نمی‌كاهد، او یك دانشمند عالم و ادیب در شخصیتی واحد است.

حتما بهترین وصف در حق امیرالمومنین توسط استاد شهریار صورت گرفته، آنجا كه فرمود نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم، شه ملك لافتی را. آری، خدا مقرر فرمود: مولود كعبه در مسجد آماده شهادت گردد و محاسن مباركش به خون پاكش آغشته شود.

 

و فقدان عدالت، شفافیت و کارآمدی در نظام اداری عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است:

متأسفانه يکي از اداراتي که کمترين مؤثريت و بالاترين هزينه را در کشور داشته است، کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي مي باشد. 
کميسيون اصلاحات اداري از زمان تأسيس تا حال يکي ناکارآمدترين ادارات کشور به حساب مي آيد. اين کميسيون نه در جهت مؤثريت فعاليت هاي اداري کار درخور توجهي انجام داده، نه در راستاي ارتقاي ظرفيت کارمندان گام مثبتي برداشته است و نه دروازه ادارات را به روي نخبگان و افراد شايسته باز گذاشته تا با ورود اين افراد تغييرات هرچند اندک در فعاليت هاي اداري رونما گردد.

 

نویسنده می افزاید:

روند استخدام افراد در ادارات دولتي در پانزده سال گذشته  هرگز شفاف نبوده و به اعلان گذاشتن پست ها و مقام ها نيز صوري و تشريفاتي بوده است. هنوز رشوه و واسطه حرف اول را در استخدام کارمندان دولتي مي زند. از اينرو نياز است تا کارکرد خود کميسيون اصلاحات اداري مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد و پس از آن اصلاحات اساسي و عميقي در ساختار، صلاحيت ها و کارکردهاي کميسيون وارد شود. اگر درادارات فرهنگ سازماني وجود ندارد؛ اگر به کرامت انساني توجه نمي شود؛ اگر عدالت و حقوق شهروندي به فراموشي سپرده مي شود؛ اگر تصميمات مهم بر اساس تنگ نظري ها و نگرش هاي قومي و غير حرفه اي گرفته مي شود؛ اگر روند کارهاي اداري از سرعت و کيفيت لازم برخوردار نيست و اگر هماهنگي و همسويي ميان ادارات موجود نيست؛ به دليل کمکاري هاي کميسيون اصلاحات اداري است.


و به سراغ روزنامه ی ماندگار می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان  آقای غنی به غصب قدرت می اندیشد تا توضیع آن چنین نوشته است:

در روزهای پسینِ کار و دولت‌داریِ آقای غنی می‌بینیم که او علاقۀ وافری به تک‌روی و انحصارطلبی پیدا کرده است. بر بنیاد دستور تازۀ رییس دولت وحدت ملی، هیچ نهاد و مسوولِ دولتی حق تقرر، تبدیل و گماشتنِ سرپرست را در بست‌های اول و دوم ندارد و تمامِ این کار‌ها از صلاحیت‌های آقای غنی شمرده می‌شود.

 

در پایان ماندگار می افزاید:
رییس‌جمهور غنی در حالی این فرمانِ تازه را صادر کرده که دولتِ او برآمده از انتخابات نیست، بلکه برآمده از یک توافق‌نامۀ سیاسی میانِ او و داکتر عبدالله به عنوان رییس اجراییِ دولت است که در آن، قدرت به‌طور مساویانه میان دو تیمِ رقیب تقسیم شده است. در ضمن، بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، او به تنهایی نمی‌تواند در موارد مهم تصمیم بگیرد.
آقای غنی باید بداند که تختِ ریاست‌جمهوری امانتی از مردمِ افغانستان برای اوست و او باید خود را در مطابقت با قوانینِ مدنیِ کشورداری و دولت‌داری هماهنگ سازد و نباید بهرویه‌های کلاسیکِ دولت‌داری که قدرت را ملک شخصیِ پادشاه حساب می‌کردند، تمسک جوید. آقای غنی باید میان احساسِ تملک بر ملکیت‎های شخصی‌اش به عنوانِ یک شهروند و مسوولیتِ دولتی‌اش به عنوان یک رییس‌جمهور تفکیک قایل شود و این دو را با هم خلط نکند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید