این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
مطبوعات
سه شنبه, 31 سنبله 1394 16:55

بررسی مطبوعات 31 سنبله

      روز جهانی صلح و تلاش های صلح جویانه در افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که دران چنین آمده است : روز بيست و يکم …
دوشنبه, 30 سنبله 1394 18:24

بررسی مطبوعات 30 سنبله

      حکومت و رهیافت های نامشخص صلح عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که دران چنین آمده است :  ديروز به مناسبت روز صلح در کشور محفل …
چهارشنبه, 25 سنبله 1394 16:01

بررسی مطبوعات 25 سنبله

فساد عامل اصلی ناکارایی ادارات دولتی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که درآن چنین آمده است : طي سالهای گذشته مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارتخانه ها به يک …
دوشنبه, 23 سنبله 1394 14:41

بررسی مطبوعات 23 سنبله

        اعتیاد ، گواهی بر عملکرد دولت مردان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که درآن چنین امده است : در عرصه مبارزه با کشت مواد …
یکشنبه, 22 سنبله 1394 14:44

بررسی مطبوعات 22 سنبله

روزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان " چرا نگران اصلاحات نظام انتخاباتی هستیم " چنین نوشته است : ریاست اجرایی تأکید می‌ورزد که هیچ تعللی را در اجرایی …
شنبه, 21 سنبله 1394 16:28

بررسی مطبوعات 21 سنبله

      احمد شاه مسعود و امنیت ملی عنوان مطلبی از روزنامه ی ماندگار است که دران چنین امده است : جنگ و مقاومتِ احمدشاه مسعود در برابرِ تجاوز …
یکشنبه, 15 سنبله 1394 12:13

بررسی مطبوعات 15 سنبله

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان "ریکا شش، چهره ی متفاوت افغانستان برای منطقه و جهان" چنین نوشته است: نشست دو روزه «ريکا شش» با حضور نمايندگان عالي …
چهارشنبه, 11 سنبله 1394 11:48

بررسی مطبوعات 11 سنبله

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان" سیاست نمایشی مبارزه با فساد " چنین نوشته است : روزسه شنبه رئيس جمهور در نشستي با علما که بر محور مبارزه …
دوشنبه, 09 سنبله 1394 15:40

بررسی مطبوعات 9 سنبله

" اصلاح آری ، تغییر نه " عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که درآن چنین آمده است : بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی به ریاست اجرایی کشور …
یکشنبه, 08 سنبله 1394 14:13

بررسی مطبوعات 8 سنبله

      افغانستان و رابطه اش با هند وپاکستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که دران چنین امده است : مناسبات افغانستان و هند داراي پيشينه طولاني …
شنبه, 07 سنبله 1394 18:11

بررسی مطبوعات 7 سنبله

      رابطه ی پیچیده ی جنگ و صلح عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که دران چنین امده است : دهل و سرناي صلح در کشور اين …
چهارشنبه, 04 سنبله 1394 15:11

بررسی مطبوعات 4 سنبله

تلاش برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که درآن چنین امده است : روابط افغانستان و پاکستان از آغاز استقلال آن کشور تا …
سه شنبه, 03 سنبله 1394 15:15

بررسی مطبوعات 3 سنبله

  روزنامه ی اطلاعات روز در سرمقاله ای تحت عنوان اعلامیه ی رسمی برای نقض آزادی بیان و اعمال سانسور چنین نوشته است: پس از احضار ذکی دریابی و جواد …
دوشنبه, 02 سنبله 1394 17:25

بررسی مطبوعات 2 سنبله

        ضرورت تشکیل جبهه ی جهانی در برابر پاکستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که دران چنین امده است : در این روزها دولت افغانستان …
یکشنبه, 01 سنبله 1394 15:36

بررسی مطبوعات 1 سنبله

      روزنامه ی انصار در سرمقاله ای تحت عنوان  دردی به وسعت همه ی تاریخ چنین نوشته است : آنچه امروز در یمن میگذرد، نمونه‌ای از یک درد …
سه شنبه, 27 اسد 1394 11:48

بررسی مطبوعات 27 اسد

      آیا "گل" بازی "اردوغان " را بر هم میزند ؟ عنوان سرمقاله ی روزنامه ی انصار است که در آن چنین آمده است : بسیاری از طرفداران …
دوشنبه, 26 اسد 1394 10:39

بررسی مطبوعات 26 اسد

      مصلحت نیست که این زمزمه خاموش شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار  است که در آن چنین آمده است : حمله خونینِ شاه‌شهید باید نقطۀ عطفی …
یکشنبه, 25 اسد 1394 15:01

بررسی مطبوعات 25 اسد

      چرا فرمان عملی نمی شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین امده است : چندین روز از فرمانِ یکی از رییسانِ دولت …
شنبه, 24 اسد 1394 06:56

بررسی مطبوعات 24 اسد

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان داعش را جدی بگیرید، چنین نوشته است: داعش در افغانستان به يک خطر جدي به حساب مي آيد. اگرچه تاهنوز اين گروه …
چهارشنبه, 21 اسد 1394 16:23

بررسی مطبوعات 21 اسد

وقت عمل به تعهدات فرارسیده است عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که درآن چنین آمده است : سخنان روز دوشنبه رییس‌جمهور غنی در مورد پاکستان، در رسانه‌های …