این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 29 سرطان 1395 17:40

فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی قابل اجرا است

فرمان تقنینی رئیس جمهوری در مورد اصلاح نظام انتخاباتی قابل اجرا است

فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی قابل اجرا است

عضو پارلمان افغانستان تاکید کرد: هرچند کمیسیون مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان افغانستان در مورد فرمان تقنینی رئیس جمهوری در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی به نتیجه نرسیده اما این فرمان قابل اجرا است.

محمد عبده در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری در کابل اظهار داشت این کمیسیون امروز تشکیل جلسه داد اما به نتیجه ی خاصی نرسید ولی فرمان همچنان به قوت خود باقی است.

فرمان تقنینی رئیس جمهوری افغانستان در مورد اصلاح نظام انتخاباتی چندی پیش به مجلس شورای ملی فرستاده شد که مجلس نمایندگان این قانون را رد و مجلس سنا آن را تائید کرد.   

به گفته ی آقای عبده در چنین شرایطی بر اساس قانون در صورتی که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان تصمیمی بگیرند همان تصمیم عملی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در صورتی که امروز کمیسیون مشترک در جلسه ی خود فرمان را رد می کرد این فرمان لغو می شد اما حال که اینگونه نشده فرمان به قوت خود باقی و نافذ است و حکومت می تواند بر مبنای آن اقدامات عملی که منتج به اصلاحات در نظام انتخاباتی شود را انجام دهد.

این عضو پارلمان افغانستان عنوان کرد: این فرمان در صورتی لغو می شود که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان بار دیگر بر رد آن رای بدهند. اما طبق ارزیابی که وجود دارد چنین نخواهد شد.

به گفته ی عبده حال که مجلس سنا فرمان را تائید و مجلس نمایندگان آن را رد کرده، نتیجه ی کار کمیسیون مشترک از سه حالت خارج نیست که عبارتند از تائید نظر مجلس سنا، که در واقع تائید فرمان است، رد نظر مجلس سنا که در واقع رد فرمان است و یا اینکه اعضای کمیسیون به توافقی نرسند که در اینصورت فرمان به قوت خود باقی است و می تواند عملی شود.

وی اضافه کرد: اکنون که حالت سوم رخ داده فرمان رئیس جمهوری به عنوان یک فرمان قابل اجرا است اما نه به عنوان قانونی که از سوی مجلس شورای ملی به تصویب رسیده باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید