این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
یکشنبه, 03 اسد 1395 17:45

اهمیت جلوگیری از احساسات قومی در انفجارهای مرگبار کابل

اهمیت جلوگیری از احساسات قومی در انفجارهای مرگبار کابل

داکتر نور آقا روئین کارشناس سیاسی افغانستان ،انفجارهای خونین و مرگبار کابل را ناشی از بی اعتمادی دولت و مردم و همچنین تعدد مراکز قدرت در افغانستان دانست و تاکید کرد: ملت افغانستان اجازه ندهند از احساسات قومی ،بهره برداری سیاسی شود.

کارشناس سیاسی افغانستان تاکید کرد: ملت افغانستان اجازه ندهند از احساسات قومی ، بهره برداری سیاسی شود.

داکتر نور آقا روئین کارشناس سیاسی افغانستان امروز در مصاحبه با رادیو دری گفت انفجارهای خونین و مرگبار کابل ناشی از بی اعتمادی دولت و مردم و همچنین تعدد مراکز قدرت در افغانستان می باشد.

کارشناس سیاسی افغانستان تصریح نمود" مرکزهای گوناگون قدرت در افغانستان وجود دارند که نظام هم از مجموعه همین مراکز قدرت شکل گرفت اما برخی از سیاستمداران که در راس این مراکز قدرت قرار دارند با تحریک احساسات قومی می کوشند به اهداف خود برسند.

روئین با انتقاد از سردمداران جنبش روشنایی در راه اندازی تظاهرات دیروز گفت: آنها با وجود اطلاع از وضعیت خاص و پیش بینی حوادث ناگوار بر انجام تظاهرات تاکید کردند.

کارشناس سیاسی افغانستان همچنین از عملکرد دولت در تامین تظاهرات کنندگان انتقاد کرد و تاکید کرد دولت مسئول تامین امنیت مردم است.

داکتر روئین با هشدار در مورد تلاشها برای تفرقه افکنی بین اقوام گفت تمام اقوام اعضاء وجود افغانستان هستند وباید با آگاهی ،انسجام به اجماع ملی دست پیدا کنند تا ثبات سیاسی شکل گیرد و سوءاستفاده گران هم نتوانند از احساسات پاک قومی در راستای اهداف شوم بهره برداری نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید