این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 09 جوزا 1387 16:56

سید اسحاق دلجو حسینی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان :سیاست خارجی تدوین شدۀ کنونی به نحوی تکرار سیا

جمعه 20/02/87(برج ثور)                                          
سوأل:جناب آقای دلجو حسینی ارزیابی شما از تدوین اصول سیاست خارجی افغانستان چیست؟
جواب: واقعاً جای تعجب است که تا به حال حکومت یک سیاست منظم خارجی نداشته است. در حقیقت تدوین یک خط مشی سیاسی، به منافع ملی یک کشور و منافع ملی استقلال حاکمیت کشور مربوط می شود، رفاه و آسایش، تأمین قانون و بالاخره وجود کل شهروندان کشور به صورت عادلانه و برابر در پیشگاه قانون. چنین چیزی آیا در گذشتۀ سیاست خارجی کشور وجود داشته یا نه؟ این موضوع باز می گردد به این که آیا در گذشته در کشور خط مشی سیاسی، یاست خارجی که در ارتباط با حوادث جاری، کشورهای همسایه و منطقه و جهان و بلوک های شرق و غرب وجود داشته یا خیر؟
 من فکر می کنم سیاست خارجی که فعلاً تدوین شده به نحویی تکرار سیاست های گذشته است. در این که افغانستان یک کشور مستقل باید باشد و برای به دست آوردن آزادی متحمل خسارات زیادی شده است و سالیان زیادی است که کشور هنوز در آتش جنگ می سوزد جای شک وتردیدی نیست. ولی برای نجات کشور هنوز راه هایی عملی به طور واضح نشان داده نشده است. فعلاً در افغانستان نیروهای خارجی حضور دارند و نیروهای خارجی فرا قانون عمل می کنند و به هیچ یک از اصول و افکار و فرهنگ مردم ارزش نمی گذارند و برای افزایش نیرو و تصمیم گیری های جهانی مشورتی با مقام های دولت افغانستان  نمی کنند. به نحوی حاکمیت و اقتدار کشور زیر سوأل می رود. درست است که این تصامیم ابتدایی کار از طریق مجامع بین المللی انجام شده است ولی در ادامه کار عملکرد نیروهای خارجی در افغانستان بیش از چیزی است که در گذشته تصمیم گرفته شده است و تا به حال حضور اینها قانونمند نگردیده است، تا به حال مشخص نشده که به چه تعداد نیرو در افغانستان ضرورت دارند واین نیروها باید در کدام مناطق مستقر شوند. افغانستان کشوری است اسلامی و در این مسأله جای شک نیست و حکومت های وابسته ای که برای حکومت به افغانستان آمدند نتوانستند به شکل درست در این کشور حکومت کنند و این مایۀ افتخار ملت افغانستان است که به جهان اسلام وابسته است. و از جانب دیگر کشور افغانستان یک رابطه مسالمت آمیز و برادرانه با کشورهای همسایه و همجوار داشته و دارد که این موضوع در سیاست های گذشته هم وجود داشته است. منتهی نقطه ای که اینجا قابل بحث است این است که کشورهای بزرگ منطقه مانند چین و روسیه و بعضی  کشورها مانند هند با حضور نیروهای خارجی، حداقل در سیاست لفظی خودشان موافق نیستند. و همیشه اینها نگرانی خود را از حضور نیروهای خارجی و ادامه جنگ در افغانستان ابراز داشته اند. حکومت فعلی افغانستان چون در جریان جنگ به وجود آمده، و تصمیم برای به وجود آمدن آن توسط دیگران انجام گرفته و سایر کارها هم توسط دیگران صورت گرفته، چگونه می تواند استقلال رأی خودش را نشان بدهد و یا راه های عملی ساختن این استقلال را نشان بدهد. حکومت به دست خارجی ها آورده شده، امنیت به وسیله خارجی ها تأمین می گردد. به هر حال از این بحث می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سیاست مدونی که بعد از اعتراضات بسیار زیادی که بر عملکرد وزارت خارجه انجام شد، اعلام گردید اینها سیاستی  را بر اساس ریشه های گذشته تدوین کردند ولی هنوز هم این سیاست مدون دارای نقاط ضعف و نواقص قابل بحث وبررسی می باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید