این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
اخبار مذهبی
رهبران جبهۀ حق و مبارزه با ظلم و استکبار در نقاط مختلف جهان اسلام و حتی خارج از آن، حضور داشته و از حقوق مردم مظلوم دفاع می کنند. اما …
گروهی از داوطلبان مسلمان در جشن‌های پایان هفته ایالت شیکاگو با رزرو کردن ایستگاه و برپایی چادر و نصب بنر و عرضه قرآن، مردم را دعوت به شناخت بیشتر اسلام …
حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از امام هادی(ع) نقل می کند که ایشان فرمود هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده است، این حدیث علاوه …
من فکر می کنم حافظ و فردوسی، سهروردی را خوب خوانده بودند و می شناختد به همین دلیل من، فردوسی را سهروردی حماسی و سهروردی را فردوسی حکیم می نامم.
صفحه117 از117