این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 06 ثور 1395 17:38

رهبر معظم انقلاب اسلامی : تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

 رهبر معظم انقلاب اسلامی : تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست

رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند، تحقق تمدن اسلامی بدون الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی ممکن نیست.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار اعضای شورای‌عالی مرکز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، تولید الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی را لازمه تحقق «تمدن اسلامی» خواندند و گفتند: تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملتها از اسلام است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، هدف انقلاب اسلامی را «تحقق تمدن اسلامی» خواندند و با اشاره به مبانی غلط و ناکارآمدیِ الگوهای توسعه جهانی و ضرورت ارائه الگوی جدید اسلامی - ایرانی، «کار جهادی و انقلابی»،«استفاده از ظرفیت غنی و قوی منابع اسلامی و حوزه‌های علمیه»،«برخورداری از قوت علمی» و «گفتمان‌سازی» را از الزامات تولید و تدوین «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» برشمردند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای «تشکیل دولت اسلامی» را تشکیل دولتی بر اساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی خواندند و افزودند: تا وقتی مرحله «تشکیل دولت اسلامی» به طور کامل محقق نشده است،نوبت به «تشکیل جامعه اسلامی» نمی‌رسد.
ایشان، گام نهایی درمراحل پنجگانه اهداف انقلاب اسلامی را تحقق «تمدن اسلامی»دانستند و تاکید کردند «اسلامی بودن» الگوی پیشرفت اساس کار است .

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در خصوص الگوهای موجود در دنیا گفتند: الگوهای رایج توسعه، از لحاظ مبانی، غلط و بر پایه اومانیسم و اصول غیر الهی هستند و از لحاظ آثار و نتایج نیز نتوانسته‌اند وعده‌هایی را که در خصوص ارزشهایی نظیر آزادی و عدالت داده بودند، محقق کنند.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، توجه به وَجه ایرانی در عنوان الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را نیز مهم ارزیابی کردند و افزودند: ایران، زمینه‌ی تحقق این الگوست و اگر به فرهنگ، تاریخ، جغرافیا، اقلیم، آداب و سنن و سرمایه‌های انسانی و طبیعی ایران توجه نشود، الگوی پیشرفت، سندی غیرقابل تحقق و بدون استفاده خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید