این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
شنبه, 03 اسد 1388 15:15

راهي بسوي نور ( 109 ) سوره نساء

بسم الله الرحمن الرحيم
شنوندگان گرامي ، به خاطر داريد كه 33 آيه از سوره نساء را بررسي نموديم. برنامه امروز را با تلاوت آيه 34 سوره نساء آغاز مي كنيم ، توجه فرمائيد :
الرجال قوامون علي النساء بما فضل الله بعضهم علي بعض و بماانققوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان ا كان عليا كبيرا.
مردان بر زنان ولايت دارند بدان جهت كه خداوند بعضي را بر بعضي برتري داده است و بدان جهت كه مردان از اموال خويش نفقه ميدهند ، پس زنان شايسته ،مطيع و متواضعند و در غياب همسر خويش ، نگهدار حقوق واسرار اويند، كه خداوند حافظ اسراراست ( اي مردان ) زناني را كه از سرپيچي و طغيانشان بيم داريد ، ابتدا موعظه شان كنيد ، سپس در بستر خواب از آنان دوري كنيد و ( سرانجام اگر پند و قهر اثري نكرد ) آنان را تنبيه كنيد ، پس اگر مطيع شما شدند ، ديگـــر راهي براي تعدي بر آنان نجوييد ، همانا خداوند بزرك و بلند مرتبه است. اين آيه كه از آيات كليدي قرآن در مسايل خانوادگي و روابط زن و شوهر است ، همانند بسياري ديگر از حقايق قرآني مورد سوء استفاده ناآگاهان ديندار و يا مغرضان بي دين قرار گرفته است برخي از مردان متعصب و جاهل بااستناد به اين آيه قرآن خود را مالك ، و زن را همچون برده اي مي دانند كه بايد بي چون و چرا مطيع فرمان شوهر باشد و از خود هيچ اراده اي نداشته باشد گويا فرمان مرد در هرزمينه اي ، فرمان خداست و اگر زن با آن مخالفت كند ، مستحق سخت ترين و شديد ترين كيفرهاست همين ديدگاه و رفتار غلط افراطي ، باعت شده كه گروهي از دشمنان جاهل ، از روي استهزا و يا تحقير ، اسلام و قرآن را زير سوال برند و اين آيه را مخالف حقوق زن معرفي كنند.
در حالي كه آنها به معنا و تفسير آيه دقت نكرده و مطابق سليقه خود آنرا معنا كرده اند اكنون براي روشن شدن اين آيه ، آن را به دو بخش تقسيم كرده و هر بخش را توضيــح ميدهيم.
بخش اول آيه ، مردان را كارگزار امور زنان معرفي ميكند امروزه در مباحت جامعه شناسي ، خانواده را به عنوان اولين و اساسي ترين گروه تشكيل دهنده جوامع معرفي ميكنند كه از اهميت اساسي برخوردار است هر خانواده نيز با پيمان ازدواج يك مرد و يك زن شكل يافته و با تولد فرزندان گسترش مي يابد روشن است كه اين جامعه كوچك ، براي اداره امور مختلف خود نياز به سرپرست دارد وگرنه دچار هرج ومرج و نابساماني مي شود ، چنانكه اگر گروهي از دانشجويان كه در يك خوابگاه با هم زندگي ميكنند. يكنفر را ميان خود مسئول امور غذا و شست و شوي ظروف نكنند ، دچار سرگرداني و بي نظمي مي شوند.
بنابراين ، تعيين يك نفر به عنوان كارگزار و مدير خانواده ، امري لازم و غيـر قابل اجتناب است طبيعي است كه فرزندان نمي توانند مسئول اداره خانواده و سرپرست والدين خود شوند قرآن در ميان زن و مرد به دو دليل مرد را به عنوان مدير خانواده معرفي ميكند يكي آنكه مردان از نظر جسمي و بدني ، قوي تر از زنانند ، لذا توان بيشتري براي فعاليت و كسب درآمد دارند و ديگر آنكه كليه مخارج زندگي از نظر تامين غذا ، مسكن ، پوشاك و ديگر هزينه هاي زندگي به عهده شوهران است در حاليكه زن از نظر اسلام ، هيچگونه مسئوليتي در تامين مخارج زندگي ندارد ، حتي اگر درآمدي داشته باشد .
به عبارت ديگر ، اسلام در قبال مسئوليت سنگيني كه در جهت تامين رفاه و آسايش خانواده به عهده مرد گذارده است ، اختيار امور خانواده را به او سپرده است و او دراين زمينه مسئوليت دارد ، نه حق تحكم و زورگويي و محدوده مسئوليت او نيز اداره امور خانواده است ، نه ستم و به بردگي كشيدن زن در جهت انجام امور خود لذا ، هرگاه مرد نيز تخلف كند و از پرداخت نفقه زن سرپيچي كند و زندگي را بر همسر و فرزندان خويش تنك نمايد ، بنا به خواسته زن ، حاكم شرع و قاضي در اين زمينه دخالت مي كند و در صورت لزوم مرد را ملزم به انجام تعهدات خويش مي نمايد.
بطور كلي بايد توجه داشت كه مديريت مرد در محيط خانواده ، بهيچ وجه به معناي برتري او بر زن نيست بلكه ملاك برتري تقوا و ايمان است بخش دوم آيه ، به دو دسته از زنان اشاره مي كند زنان صالحي كه درقبال نظام خانواده متعهد بوده و نه تنها در حضور شوهر بلكه در غياب او حافظ شخصيت ،اسرار و حقوق همسر خود هستند اين دسته از زنان مورد ستايش هستند اما دسته ديگر ، زناني هستند كه از اطاعت همسر در موضوع زناشويي با مرد سرباز مي زنند در اينجا قرآن يادآور مي شود زناني را كه از سركشي آنها مي ترسيد ، موعظه كنيد و پند و اندرز دهيد حال اگر پند و اندرز اثر نبخشيد ، شوهر مدتي با او قهر نموده و نسبت به او با بي اعتنايي در امور زناشويي برخورد نمايد و بدين ترتيب عدم رضايت خود را آشكار كند اما اگر زن از وظايف زناشويي امتناع كند و راهي جز شدت عمل باقي نماند ، به مرد اجازه داده شده كه زن را تنبيه بدني نمايد البته تنبيهي ملايم و خفيف كه زن را متوجه نادرستي كار خود كند.
مراحل سه گانه فوق بر اساس درجات نشوز يعني سرپيچي زن در رابطه با تمتع همسرش از اوست گاهي سرپيچي زن از خواسته هاي مرد درحد سخن و زبان است
، كه بايد با زبان او را نصحيت كرد گاهي مخالفت زن با شوهرش در عمل است كه مرد نيز بايد در عمل با او برخورد كند و از بستر او دوري نمايد اما گاهي سرپيچي زن شدت مي يابد در اين صورت بايد او را تنبيه بدني كرد بديهي است اگر مرد نيز از انجام وظايف زندگي سرپيچي كند ، توسط قاضي ، محاكمه و در صورت لزوم تنبيه ميشود چرا كه عدم پرداخت نفقه توسط شوهر يك مسئله حقوقي است و مي توان آنرا در محاكم قضايي مطرح و پي گيري كرد.
اما در مورد روابط نزديك زن و شوهر چون يك امر محرمانه و درون خانوادگي است ، اسلام ترجيح مي دهد كه حق المقدور اين مسئله در داخل خانواده حل وفصل شود و موضوع فاش نشود لذا مرد كه در اين زمينه شاكي است ، تمهيدات لازم را اگر چه در مواردي تنبيه بدني نيز باشد ، مي تواند بكار گيرد ، تا حرمت و آبروي خانواده حفظ شود البته اين تنبيه همانطور كه ذكر كرديم بايد ملايم باشد و موجب آسيب بدني وي در حد ديه و قصاص نشود اگر در اين طرح اسلام دقت شود مشاهده مي كنيم كه بطور ظريف و مرحله به مرحله ، كيان خانواده را از آسيب و فروپاشي نجات مي دهد از اين آيه مي آموزيم كه :
1، دريك اجتماع دو نفري هم ، يك نفر بايد به عنوان مسئول انتخاب شود و كسي كه تامين هزينه هاي زندگي به عهده اوست ، در اين امر اولويت دارد.
2 ، اطاعت زن از شوهرش ، نشانه ضعف نيست ، بلكه احترام به خانواده و براي حفظ و بقاي آن است .
3 ، عمل صالح ، تنها نماز و روزه نيست ، بلكه حفظ حقوق خانواده و انجام وظايف خانوادگي نيز عمل صالح است .
4 ، رابطه شوهر با همسر خطاكار ، بايد درجهت نيكي و اصلاح او باشد، نه به قصد انتقام و كينه و يا بهانه جويي.
5 ، مردان بايد بدانند اگر خداوند در خانواده به آنها مسئوليتهايي سپرده ، بر رفتار آنها نيز ناظر و حاضر است و بايد در قيامت پاسخگوي رفتارهاي خود با همسر و فرزندان باشند .
در پايان اين برنامه آرزو داريم خداوند مردان و زنان با ايمان را به وظايف خانوادگي خود آشنا كند تا برنامه اي ديگر شما شنوندگان گرامي را به خداي بزرك مي سپاريم و در انتظار نظرات و پيشنهادات شما عزيزان هستيم خدانگهـــدار.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید