این وب سایت بسته شده است. ما به پارس تودی دری تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 14 سرطان 1395 16:44

آیا فردوسی فیلسوف بود+پاسخ دینانی

آیا فردوسی فیلسوف بود+پاسخ دینانی

 

 

 

به گزارش خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس، غلامحسین ابراهیمی دینانی عضو انجمن حکمت و فلسفه در برنامه تلویزیونی «معرفت» ابیاتی از شاهنامه فردوسی بدین شرح قرائت کرد:

زمانی میاسای ز آموختن/اگر جان همی خواهی افروختن

چو فرزند باشد به فرهنگ دار/زمانه ز بازی برو تنگ دار

همه یاد دارید گفتار ما/کشیدن بدین کار تیمار ما

هرآن کس که با داد و روشن دلید/از آمیزش یکدگر مگسلید

دل آرام دارید بر چار چیز/کزو خوبی و سودمندیست نیز

یکی بیم و آزرم و شرم خدای/که باشد ترا یاور و رهنمای

دگر داد دادن تن خویش را/نگه داشتن دامن خویش را

به فرمان یزدان دل آراستن/مرا چون تن خویشتن خواستن

سه دیگر که پیدا کنی راستی/بدور افگنی کژی و کاستی

چهارم که از رای شاه جهان/نپیچی دلت آشکار و نهان

وی در ادامه عنوان کرد: ما زمانی که از شاهنامه فردوسی صحبت می‌کنیم صحبت از یک کتاب و یک شاعر نیست بلکه صحبت از یک فرهنگ عظیم و انسانیت است، شاهنامه فرهنگ عمیق بشری است. فردوسی ایران فرهنگی را با این کتاب حفظ کرده است بنابراین تا وقتی شاهنامه هست ایران هم هست و تا وقتی ایران هست، شاهنامه هم هست.

دینانی با اشاره به اینکه فردوسی با سرایش شاهنامه دیواری بر دور فرهنگ عمیق ایرانی کشیده تا از شر دشمنان مصون باشد، گفت: ملتی مثل چین نیز دیواری بزرگ برای حفظ کشور خود کشیده‌اند ولی منظور فردوسی از ایران، وطن خاکی صرف نیست بلکه معنویت و فرهنگ است. دیوار فرهنگی فردوسی بیش از دیوار چین ما را از دشمنان مصون می‌دارد.

این استاد فلسفه اظهار داشت: مرز فرهنگی فراتر از مرزهای جغرافیایی است امروز شاهنامه فردوسی در کشورهای تاجیکستان،‌ ازبکستان، ارمنستان، حتی ترکیه و شهرهایی مثل سارایوو هم بر در و دیوار دیده می‌شود این مرز خیلی ارتفاعش بیشتر از ارتفاع مرز جغرافیایی دیوار چین است.

وی سیمرغ در شاهنامه فردوسی را سمبل معنویت دانست و گفت: رستم شاهنامه مرتبط با عالم معنا است. حتی منطق‌الطیر عطار و سیمرغ آنجا نیز برگرفته از سیمرغ شاهنامه فردوسی و در نهایت قرآن کریم است. منطق‌الطیر زبان مرغان ظاهری صرف نیست بلکه سمبلی از عالم معنا و عالم ملکوت است.

دینانی یادآور شد: سیمرغ، کوه قاف و مرغان همه برگرفته از قرآن کریم است رستم پهلوان شاهنامه فردوسی نیز همانطور که گفتم وصل به عالم معنا است و شکست ناپذیری خود را از همان عالم می‌گیرد چرا که سمبل معنویت است پیام فردوسی در شاهنامه ریشه قرآنی دارد.

این استاد فلسفه درباره شیخ عطار و کتاب منطق الطیر نیز توضیح داد: این اثر از همه آثار عطار عمیق تر است عطار در این کتاب می‌گوید که مرغ‌ها برای دستیابی به سیمرغ جمع می‌شوند و به سمت او می‌روند و در نهایت سی مرغ به مقام وصال می‌رسند و منیت‌های خود را کنار می گذارند و در واقع دیگر خودشان نیستند. عطار این داستان زیبای منطق الطیر که پر از معنی و عرفان است تردید نکنید که از سیمرغ فردوسی گرفته و فردوسی هم آن را از قرآن کریم دریافت کرده است.

دینانی با اشاره به سخن خود فردوسی که می‌گوید اگر سخنی از من بدون علم و عمل دیدید، آن را تأویل کنید، توضیح داد: فردوسی خود حکیم و فیلسوف بوده هرچند اصطلاحات فلسفی به کار نمی‌برد و این سخن را از ابن سینا گرفته که هر چه شنیدید هرچند عجیب و قریب بود، نگوییم دروغ است آن را در بقعه امکان بگذاریم یعنی احتمالش را بدهیم که درست باشد، مگر اینکه برهان قطعی بر غلط بودن آن پیدا کنیم.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید